Jak nazywa się poprawnie szata Przeczystej Bogurodzicy, którą okrywa Ona świat i ludzi w Miłości Chrystusa. Czy jest to omoforion, czy może maforion? Spotkałem się z obydwoma wyrażeniami w literaturze, pieśni itp.? Andrzej.

Najczęściej używa się słowa omoforion. Występuje również, ale znacznie rzadziej wyrażenie moforion.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe