Czy w kanonach cerkwi prawosławnej są jakieś wytyczne kiedy należy ubierać choinkę? Czy jest to sprawa indywidualna każdej rodziny? Barbara

Kanony cerkiewne w żaden sposób nie odnoszą się do ubierania czy też nie ubierania choinki na święta Bożego Narodzenia. Zwyczaj ubierania choinki na Święta w chrześcijaństwie pojawił się późno i wywodzi się prawdopodobnie z niemieckiego XVI –sto wiecznego protestantyzmu. Bardzo mocno wpłynął na innych chrześcijan i dzisiaj właściwie choinka stała się nieodzownym elementem Bożego Narodzenia wszystkich chrześcijan. Kanony powstawały znacznie wcześniej.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe