Istnieje taka modlitwa przy rozłączeniu duszy od ciała, czy ją tylko odmawia kapłan? Może istnieje modlitewnik (strona internetowa) w którym zgromadzone są takie modlitwy (na różne potrzeby), którymi może modlić się świecki człowiek jeżeli kapłana nie będzie? Krystyna

Myślę, że chodzi o Kanon czytany przy rozłączeniu duszy od ciała. Ogólnie kanony mogą być czytane przez osoby duchowne jak i świeckie. Więc ten Kanon również mógłby być czytany przez osobę świecką. Niemniej jednak jest tam taka modlitwa, gdzie wskazuje się aby była czytana przez duchownego. Modlitwy te znajdują się Trebniku, który jest księgą liturgiczną przeznaczoną dla duchownych. Jest szereg wydanych modlitewników (dla osób świeckich), które zawierają modlitwy na różne potrzeby. W sytuacji, która jest opisana w pytaniu najlepiej czytać Psałterz.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika