Planujemy z narzeczonym ślub. Ja jestem prawosławna, on jest katolikiem. Czy możliwa jest sytuacja, w której ślub weźmiemy w cerkwi a dzieci ochrzcimy w kościele? Czy przy ślubie cerkiewnym wymaga się podpisania zobowiązania o wychowaniu dzieci w wierze prawosławnej? Barbara

Jeśli ślub zamierzacie zawrzeć w Cerkwi, to również będzie wymagana deklaracja, że dzieci z tego małżeństwa zostaną ochrzczone w Cerkwi.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, rodzina