Czy konflikt naszej cerkwi z Ujkowickim monasterem nadal trwa, a jeżeli tak to czy są podejmowane jakieś działania dążące do pojednania z którejś ze stron? Byłem w Ujkowicach kilka lat temu i bardzo mi się podobało, dlatego jestem ciekaw jak mają się sprawy. Paweł

Nie wiem czy można obecny stan nazwać konfliktem? Monaster został odłączony od Cerkwi prawosławnej w Polsce i pozostaje poza kanoniczną jednością. Konfliktu właściwie nie ma. Taki jest stan na dzisiaj, co będzie dalej, jeden Pan Bóg wie.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe