Chciałabym się dowiedzieć na temat święta Swiej Troicy. Ile dni się świętuję, dwa czy trzy? Czy dzień trzeci Krynoczka już nie jest trzecim dniem. Makar

Można powiedzieć, że Święto Trójcy Świętej obchodzone jest przez dwa dni. Właściwie drugi dzień jest dniem Ducha Świętego. W naszej lokalnej tradycji w niektórych kalendarzach mowa jest o trzecim dniu i święcie w Krynoczce tj. kapliczce i uroczysku należącym do parafii w Dubinach. Cerkiew w Krynoczce była wyświęcona w 1848 r. właśnie we wtorek po święcie Trójcy, dlatego też ten dzień stał się szczególnie ważnym i tak uroczyście obchodzonym w naszej lokalnej tradycji.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika