Czy w Cerkwi prawosławny może zawrzeć małżeństwo z osobą nieochrzczoną? Igor

W Cerkwi nie można zawrzeć małżeństwa z osobą, która nie jest chrześcijaninem.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika