Chciałabym się zapytać gdzie można się nauczyć języka staro cerkiewnosłowiańskiego? W cerkwi najbliżej mojego miejsca zamieszkania są nabożeństwa tylko w tym języku i niczego nie rozumiem poza najprostszymi rzeczami, przez to czuję się dość wyobcowana. Cerkiew gdzie nabożeństwa są w języku polskim mam oddaloną. Kasia

Myślę, że jest to problem wielu osób. Jeśli nie ma możliwości uczenia się przy parafii języka cerkiewnosłowiańskiego to sugerowałbym samej zająć się tą sprawą. Na początek proponowałbym wziąć tekst Liturgii św. Jana Chryzostoma (ta która odprawiana jest co niedzielę) w j. cerkiewnosłowiańskim i polskim i śledzić nabożeństwo. Są takie wydania.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe