Z czego wynika zwyczaj / tradycja/ zasada że kobiety w cerkwi nie mogą być w rękawiczkach? Jest to dla mnie bardzo osobliwe. Anonim

Nie spotkałem takiego, kanonu, który zabraniał by nakładać rękawice w cerkwi. W mojej parafii z dzieciństwa i młodości prawie wszyscy wierni zimą nakładali rękawice w świątyni.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika