Jakie jest stanowisko Cerkwi na temat olejków poświęconych przed ikonami lub na relikwiach świętych? Jan

Wydaje mi się, że używanie takich olejków w naszej Cerkwi jest dość powszechne. Więc stosunek do tego rodzaju pobożności jest jak najbardziej pozytywny.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe