Niedawno czytałem, że na początku lat 90 XX wieku miał odbyć się lokalny sobór polskiej Cerkwi. Mieli w nim wziąć udział przedstawiciele (także świeccy) wszystkich parafii w kraju, a jego przedmiotem miało być określenie roli Cerkwi w nowej rzeczywistości, wyznaczenie kierunków działania. Uważam, że był to doskonały pomysł na pobudzenie życia wewnątrzcerkiewnego, zaangażowanie nowych osób w działalność Kościoła, jego odświeżenie. W związku z tym, czy obecnie rozważa się powrót do idei zwołania takiego soboru? Andrzej

Tak rzeczywiście było, w latach 90-tych ubiegłego wieku poczyniono szereg starań w kierunku zwołania Soboru Lokalnego. Zgodnie ze Statutem Wewnętrznym PAKP Sobór Lokalny pozostaje najwyższą władzą w naszej Cerkwi (Zob. Statut Wewnętrzny PAKP R.II). Metropolita Sawa, kiedy obejmował urząd Zwierzchnika Cerkwi (w 1998 r.) wskazywał, że w jego planach jest zwołanie Soboru Lokalnego. Życie potoczyło się jednak swoim torem i do zwołania Soboru jak do tej pory nie doszło. Myślę, że idei zwołania takiego Soboru nie należy zarzucać. Trzeba też pamiętać, że przygotowanie tak ważnego wydarzenia jest dość trudnym, skomplikowanym i wymagającym sporo wysiłku.

Kategorie: historia, ks. Andrzej Kuźma