Pragnę zapytać dlaczego nasz Metropolita autokefalicznego kościoła prawosławnego w Polsce nie opublikuje informacji lub komunikatu do swoich wiernych, jak uczynili to inni przewódcy biskupi lokalnych cerkwi prawosławnych w Grecji, Serbii czy nawet Rosji? Taka wypowiedź na prawosławnym w tych trudnych dniach jest bardzo potrzeba dla podtrzymania jedności prawosławnej jak i dla duchowej potrzeby. Makar

17 marca 2020 r. był wydany komunikat Soboru Biskupów naszej Cerkwi dotyczący epidemii. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by poszczególni biskupi w swoich diecezjach wydawali oświadczenia i zalecenia, natomiast informacja od wszystkich biskupów (Soboru Biskupów) posiada znacznie wyższą wagę.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe