Po przeczytaniu oficjalnego komunikatu Soboru PAKP niepokoi mnie brak jakiejkolwiek wzmianki na temat liczebność wiernych w świątyniach. Czy naszej Cerkwi to nie dotyczy? Większość wiernych nie boi się przystępować do Eucharystii ale własnie tego niezalecanego tłumu ludzi. Co w tej sytuacji mogą zrobić np. kobiety w ciąży? Zachęca się do uczestnictwa w nabożeństwa w tygodniu, ale wtedy większość wiernych pracuje. Wierna

Myślę, że zadbanie o odpowiednią i określoną przez nasze służby sanitarne liczbę wiernych w świątyniach jest bardzo trudne technicznie. Myślałem, że będą jakieś organy np. członkowie Obrony cywilnej, które będą egzekwować stosowanie przepisów. Wydaje mi się, iż w momencie, kiedy nasi biskupi mówią o tym, aby uczestniczyć w nabożeństwach w tygodniu, kiedy jest mniej wiernych, godzą się na te ograniczenia jakie zostały ustalone przez orany Państwa. Obecnie w wielu parafiach w piątki lub środy Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów (Prezdieoswiaszczennaja) odprawiana jest po południu ok. 16.00, myślę, że jest to alternatywa dla pracujących. Kobiety w ciąży, jeśli chodzą do pracy, to raczej są też w stanie przyjść do cerkwi w sobotę lub w niedziele (przestrzegając ograniczenia osób). Natomiast jeśli nie pracują, mogą przyjść w tygodniu, kiedy jest znacznie mniej wiernych.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe