Poniżej wklejam link do instrukcji dla duchownych diecezji moskiewskiej odnośnie koronawirusa zatwierdzonej 17.03.2020 r. przez Synod Cerkwi Rosyjskiej https://mospat.ru/ru/2020/03/17/news184139/ Czy mam rozumieć, że w związku z tymi instrukcjami hierarchowie Cerkwi Rosyjskiej są małej wiary i nie ufają Woli Bożej? Renata

Odpowiadając na bezpośrednie pytanie, kiedyś mój znajomy duchowny z Bułgarii, mawiał w takich sytuacjach: ponimajtie kak chotitie. Bardzo się obawiam, że organy Państwa, zabronią nam sprawowania św. Liturgii. Byłaby to „katastrofa” duchowa. Mam wrażenie, że rosyjska Cerkiew, aby wyjść naprzeciw ewentualnym zamierzeniom Państwa przyjęła tak restrykcyjną formę działania. Wydaje się, że w tym dokumencie nie ma mowy o ograniczaniu liczby wiernych w świątyniach. My raczej stosujemy się do tych nakazów, które wystosowało Państwo Polskie.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiara