Mam pytania odnośnie Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów: 1. Św. Bazyli Wielki wspomina o przyjmowaniu św. Eucharystii w niedziele, środę, piątek i sobotę czy jeśli chodzi tu o przyjmowanie Eucharystii w powszednie dni tygodnia to czy dotyczy to uprzednio poświęconych darów. 2. Czy przed soborem in Trullo 692 r. powszechny był w Kościele zwyczaj nie sprawowania w dni tygodnia ofiary Eucharystycznej. 3. Czy w pierwszym tysiącleciu ten zwyczaj był obecny też na Zachodzie w wielkim poście, poza Wielkim Piątkiem. Mateusz

    1. W liście 93, św. Bazyli mówi: „Przystępowanie nawet codzienne do Eucharystii i przyjmowanie Świętego Ciała i Świętej Krwi Chrystusa jest rzeczą piękną i zbawienną (…) My wszakże tylko cztery razy w tygodniu przystępujemy do Komunii, w Dzień Pański, czwartek, piątek i sobotę”. Nie ma w tym tekście żadnych wskazówek mówiących, o tym że chodzi o Wielki post. Najprawdopodobniej chodzi o okres poza postem.
    2. Biorąc pod uwagę wyżej cytowaną wypowiedź św. Bazylego (zm. 379), należałoby przypuszczać, że św. Liturgia była sprawowana w niektórych miejscach codziennie. Cezarea kapadocka, gdzie św. Bazyli był metropolitą, należała do najważniejszych miast ówczesnego cesarstwa.
    3. Należałoby przypuszczać, że na Zachodzie forma Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów była sprawowana w czasie Wielkiego Postu w pierwszym tysiącleciu. Być może dlatego też Liturgię tę w tradycji greckiej zaczęto utożsamiać z autorstwem św. Grzegorza Wielkiego, papieża rzymskiego.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika