Jak się zachować w Cerkwi gdy diakon lub świaszczennik na początku służby kadzi wokoło całą Cerkiew. Kłaniamy się i kręcimy się w stronę kadzidła czy jakoś inaczej? Bo różnie wierni się zachowują. Włodek

Myślę, że nie ma reguły jak w takiej sytuacji należy się zachować. Kłaniamy się zwykle w momencie, kiedy w naszym kierunku dokonuje się kadzenie. W stronę kadzidła nie ma potrzeby kręcić się.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika