Czy słuszne jest określanie kalendarza juliańskiego kalendarzem prawosławnym? Mnie uczono,że kiedyś ten kalendarz był używany na co dzień, w pewnym momencie został zastąpiony tak zwanym „gregoriańskim”. Gdy go stosowano obowiązywał wszystkich ludzi, nie tylko prawosławnych. Poszczególne państwa w rożnych epokach zaczęły przechodzić na gregoriański, także te które bardzo kojarzą się z prawosławiem, np. Bułgaria, Grecja Rumunia, Rosja.Jedynie lokalne cerkwie prawosławne (i to przecież nie wszystkie), stosują ten kalendarz. Wiązanie go z naszą wiarą, nadawanie mu znaczenia religijnego, ma jakiekolwiek uzasadnienie? Krzysztof

Uwag jest słuszna. Bardziej właściwym i adekwatnym jest określanie kalendarza juliańskiego Starym stylem.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika