Nominalnie jestem związany z Tradycją rzymską, zatem moje pytanie wynika również z ignorancji w sprawach Tradycji Prawosławnej. Czy istnieją jakieś godne polecenia pozycje książkowe, stosowna literatura odnośnie zachowania się w Cerkwi podczas nabożeństw, poszczególnych elementów i „etapów” Liturgii, czynności wykonywanych przez kapłanów, jak i wiernych, kwestie obecności osób spoza Cerkwi (katolicy, przedsionek itp..), co można zrobić, co wypada, a czego należy unikać? Noszę w sobie zamiar, aby po raz pierwszy w życiu odwiedzić Cerkiew w swoim mieście i chciałbym się przygotować do tego wydarzenia również w aspekcie intelektualnym, poprzez zapoznanie się z regułami właściwego zachowania, jak i rozumienia, rozpoznawania części składowych Prawosławnej Liturgii.Takie przygotowanie uznaję za pomocne, by jak najpełniej stać się uczestnikiem (jak najlepiej mogę i na ile przyzwala Cerkiew) Prawosławnego nabożeństwa. Krzysztof

W pytaniu zostało poruszonych wiele zagadnień, na które jednoznacznie trudno dać odpowiedź. Jeśli zamierza Pan odwiedzić po raz pierwszy cerkiew w swoim mieście, to proszę zachowywać tak jak człowiek powinien zachować się w Domu Bożym, czyli z czcią i szacunkiem. Wydaje mi się, że jest Pan człowiekiem dobrze wychowanych, kulturalnym, z właściwym podejściem duchowym i bez problemu sobie poradzi. Jest wiele książek o nabożeństwach prawosławnych. Myślę, że potrzebnym byłoby tu coś z katechezy. Proponowałbym „Nauka o prawosławnych nabożeństwach” ks. Konstantego Bondaruka lub coś z podręczników bardziej współczesnych do religii. Potem można sięgnąć do „Prawosławia” P. Evdokimova.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, literatura