W skitcie w Odrynkach są wymieniani biskupi diecezji białostocko-gdańskiej to skit podlega monasterowi w Supraślu? To czy parafianie z Supraśla mogą brać ślub w skitcie w Odrynkach? Antoni

Wydaje się, że sytuacja kanoniczna skitu w Odrynkach nie jest jeszcze tak do końca uregulowana. Jeśli jednak zinterpretujemy w ten sposób, że skit należy do monasteru w Supraślu, to ta przynależność nie dotyczy parafii w Supraślu. Monaster może mieć swoje metochiony (podworia), parafia natomiast nie może. Dlatego też wierni z Supraśla nie mogą zawierać związków żeńskich w Odrynkach.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, rodzina