Czy batiuszka może poświęcić ikony i medalik osobie wyznania katolickiego? Chodzi o ikony wspólnych dla obydwóch kościołów świętych.

Jeśli taka osoba chce, aby duchowny prawosławny poświęcił ikonki lub medaliki nie widziałbym w tym problemu.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe