Ile ikon i jakie (wyobrażające Kogo) ikony należy mieć w domu? Czy godzi się mieć powieszoną/postawioną ikonę w kuchni? Anonim

Jeśli chodzi o ilość ikon umieszczonych w naszym domu jest to sprawa indywidualnego podejścia. Myślę, że ważnym jest aby wśród ikon były ikony Chrystusa i Bogarodzicy. Jeśli chodzi o świętych, należałoby zadbać aby w domu była ikona naszego (naszej) niebiańskiego patrona (niebiańskiej patronki). Zwykle jest tak, że wieszamy ikony świętych z którymi czujemy szczególna więź. Jak najbardziej należałoby umieszczać ikony w kuchni.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe