Jak w cerkwi prawosławnej brzmią imiona Edyta, Ewelina i Jadwiga (katoliccy krewni z mojej rodziny), jak je zapisać aby na kolędzie były dobrze odczytane? Jan

Wydaje mi się, że nie ma odpowiedników cerkiewnosłowiańskich dla tych imion. Jeśli chodzi o praktyczną stronę i wpisanie na karteczkę, aby duchowny pomodlił się w czasie odwiedzin po kolędzie, sugerowałbym napisać w brzmieniu polskim i łacińskimi literami.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej Kuźma, liturgika