Dlaczego w Lublinie, Warszawie i częściowo w Białymstoku w cerkwiach świętuje się Boże Narodzenie według nowego stylu, a nie tak jak prawosławni? Joanna

Część parafii w Polsce pozostała przy stosowaniu nowego kalendarza w swoim życiu liturgicznym. Podobnie nowym kalendarzem posługuje się Cerkiew grecka, rumuńska, bułgarska i wiele innych. Nikt raczej nie kwestionuje prawosławności tych Cerkwi, tak też nie jest właściwym sugerowanie jakoby te parafie w Polsce, które posługują się nowym kalendarzem są mniej prawosławne niż inne.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika