Czy jeżeli jest się wyznania prawosławnego to można chodzić np. na religię w szkole? Milena

Tak, oczywiście, o ile w szkole są prowadzone zajęcia z religii prawosławnej. Na terenach, gdzie prawosławni stanową znaczącą część mieszkańców, takie zajęcia są zwykle prowadzone w szkołach. Natomiast, tam gdzie prawosławnych jest mało należy zgłosić się do najbliższej parafii i proboszcz w porozumieniu ze szkołą może zorganizować takie nauczanie.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe