Czy jest w naszej Cerkwi święto autokefalii? Jeżeli nie ma to dlaczego? Piszę to 13 listopada 2019 r., 95 lat po wydaniu tomosu przez patriarchę konstantynopolitańskiego Grzegorza VII. Sławomir

Przede wszystkim chciałbym pogratulować pamięci o tym ważnym wydarzeniu dla naszej Cerkwi. Nadanie autokefalii nie może być świętem liturgicznym. Natomiast rocznice nadania autokefalii mogą oczywiście być obchodzone i w ten czy inny sposób posiadać wymiar ogólnocerkiewny. W naszej historii tradycja ta jeszcze nie ugruntowała się. Myślę, że jest to związane z historią nadania autokefalii i długim okresem nie uznawania przez Patriarchat moskiewski. Miejmy nadzieję, że za pięć lat, jeśli Pan Bóg pozwoli to wydarzenie znajdzie swoje miejsce w kalendarzu ważnych wydarzeń cerkiewnych.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe