Czy istnieje w kanonach Cerkwi, bądź też innych źródłach informacja o tym, po jakim czasie można postawić pomnik po osobie zmarłej. Niektórzy mówią iż należy to uczynić po 1 roku,gdyż ziemia musi się uleżeć. Jak jest w rzeczywistości z punktu prawosławia? Ina

Nie ma takich ukazań, które regulowałyby w jakim okresie po śmierci należy umieścić krzyż (pomnik) nad grobem zmarłej osoby. Zdarza się też często, że pomniki stawiane są jeszcze kiedy osoba żyje. Jeśli chodzi o problem osuwania się ziemi, to właściwym byłoby zapytać w zakładzie kamieniarskim czy uzasadnionym jest oczekiwanie przez rok aby postawić pomnik?

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, rodzina