Zostałam dziś poproszona o zostanie matką chrzestną. Mama dziecka jest wiary prawosławnej, natomiast tata (jak i ja) jest katolikiem. Szukam informacji na temat przebiegu sakramentu, jak i tradycji z nim związanych. A także czy podczas Mszy mogę przyjąć komunię święta? Maja

Myślę, że najlepiej byłoby aby ktoś Pani w prostych słowach opowiedział jak przebiega chrzest w Kościele prawosławnym. Można również pójść do parafii i poprosić duchownego o to by pozwolił uczestniczyć (stać obok) w czasie chrztu jakiegoś innego dziecka. Chrzest najczęściej sprawowany jest poza Liturgią eucharystyczną i nie jest celebrowana wtedy Eucharystia. Dziecko otrzymuje Eucharystie najczęściej w kolejną niedzielę po chrzcie. Pani jednak nie może przystępować do Komunii gdyż mogą do niej przystępować wyłącznie osoby wyznania prawosławnego.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika