Czy pokrewieństwo duchowe zachodzi również między osobami obcymi, ale posiadającymi tego samego chrzestnego/chrzestnych? Czy takie osoby mogą się pobrać? Paula

W naszej tradycji opisana relacja duchowa nie stanowi pokrewieństwa i nie jest przeszkodą aby został zawarty związek małżeński.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika