Tytuł Błażeniszyj może mieć jedynie zwierzchnik cerkwi autokefalicznej? Zwierzchnika cerkwi autonomicznej nazywamy wtedy wysokopreoswiaszczeniszym czy też błażeniszym? Jakub

Zwykle tytuł błażeniszyj używany jest wobec zwierzchników Cerkwi autokefalicznych. Wobec niektórych Patriarchów używany jest tytuł swiatiejszyj. Zwierzchnicy Cerkwi autonomicznych zwykle używają tytułu wysokopreoswiaszczeniszyj. Wyjątek chyba stanowi zwierzchnik autonomicznej Cerkwi Synaju, wobec którego używany jest tytuł błażeniszyj.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, tłumaczenia