Czy to prawda, że w Greckiej cerkwi duchowny po śmierci żony może zawrzeć związek małżeński ponownie, mimo bycia już wyświęconym kapłanem?

Św. Synod Patriarchatu Konstantynopola na swoim posiedzeniu w dniu 4 września 2018 r. podjął decyzję zezwalającą duchownym, którzy zostali wdowcami lub też opuściła ich matuszka na zawarcie ponownego małżeństwa. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Po takim małżeństwie duchowny dalej pełni swoje funkcje kapłańskie. Jest do decyzja wielce kontrowersyjna, która spotkała się z krytyką wśród innych autokefalicznych Cerkwi lokalnych.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika