Wybieram się w niedługim czasie na Ukrainę i mam pytanie odnośnie Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego i nadanej mu autokefalii przez Fanar. Jaki jest stosunek PAKP do tej Cerkwi, czy można uczestniczyć w nabożeństwach i przystępować do sakramentów? Jarosław

W okresie kiedy na Ukrainie zaczęły tworzyć się działania związane z uznaniem tzw. Patriarchatu kijowskiego i nadania mu autokefalii przez Patriarchat ekumeniczny, Sobór Biskupów PAKP, który odbył się 15 listopada 2018 r. wydał komunikat, którego fragment zacytuję: „Święty Sobór Biskupów zabrania duchownym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wchodzenia w liturgiczno-modlitewne kontakty z „duchownymi” tzw. „Patriarchatu Kijowskiego” i tzw. „Autokefalicznej Cerkwi”, które w dotychczasowych działaniach uczyniły wiele zła”.Wyrażenia wskazujące aby nie uczestniczyć w żadnych wydarzeniach związanych z powstałymi strukturami należy również odnieś do osób świeckich.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika