Czy w Cerkwi Prawosławnej jest odgórny nakaz dla duchownych, aby po Ewangelii naukę wygłaszać po rosyjsku, cerkiewnosłowiańsku? W mojej cerkwi duchowni tak właśnie wyjaśniają treść Ewangelii danej niedzieli, gdzie ich poprzednicy naukę głosili w języku polskim. Osobiście przed wyjściem czytam fragment Ewangelii, żeby rozumieć o czym była mowa, bo z kazania batiuszki niczego nie rozumiem. Dorota

Nie ma takiego odgórnego nakazu, który ustalał by język w jakim powinny być głoszone kazania. Zależy to od wielu czynników. Najczęściej jest tak, że w naturalny sposób sama atmosfera w parafii podpowiada w jakim języku powinny być głoszone kazania. Często jest też tak, że starsi duchowni nie nawykli głosić kazań w j. polskim. Młodym z pewnością łatwiej jest mówić po polsku. Najlepiej jest kiedy duchowni razem z wiernymi omówią tę sprawę i wspólnie podejmą decyzję w jakim języku będą głoszone kazania. Swoją drogą dobrą praktyka jest zapoznanie się wcześniej z fragmentem Ewangelii, który będzie czytany w Cerkwi. Ułatwia to zrozumienie kazania, ale również przynosi korzyści duchowe.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, tłumaczenia