W spisie imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno słowiańskim, Warszawska Metropolia Prawosławna 1936 r. nie ma wymienionego imienia Dobrosław. Imię Dobrosław zostało nadane dziecku w USC. „… W 2005 roku Serbski Kościół, dzieląc los ze swoją trzodą, w latach cierpień o zasięgu ogólnokrajowym objawił światu mnóstwo nowych męczenników i wyznawców wiary Chrystusa. Hołdem dla ich wyczynu była nowa kanonizacja męczenników i wyznawców prawosławia… Kanonizacja nowo uwielbionych świętych, którzy cierpieli za wiarę podczas pierwszej i drugiej wojny światowej oraz terroru komunistów, miała miejsce w maju 2005 r. W klasztorze Żytomislickim (Bośnia i Hercegowina), gdzie… odbyło się kolejne posiedzenie Serbskiej Rady Kościoła Prawosławnego…” Jednym ze świętych jest: Священник Доброслав Блажевич родился в 1916 году в Високом. Закончил семинарию в Сараево, в 1939 году рукоположен в диакона и священника. В июне 1941 года был схвачен усташами. Зверски убит на дороге в Бугойно. Тело не найдено. ŹRÓDŁO: https://pravoslavie.ru/41279.html Polska Cerkiew utrzymuje braterskie kontakty z Serbskim Kościołem Prawosławnym czego dowodem jest, że Jego Eminencja Metropolita Sawa, który za zgodą władz duchownych PAKP na ręce patriarchy serbskiego Hermana, w klasztorze Wprowadzenia do świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy, złożył śluby zakonne, otrzymując mnisze imię w cześć Św. Sawy Serbskiego. Biorąc powyższe pod uwagę, czy nie można uznać imienia Świętego Cerkwi Serbskiej Dobrosław i nadać go podczas chrztu dla dziecka w Cerkwi w Polsce. Jeżeli tak to jakie kroki należy podjąć? Uprzejmie proszę o pilną odpowiedź gdyż chrzest jest zaplanowany w dniu 10.08.2019 roku. Sławomir

Argumentacja jest bardzo ważna i przekonywująca. Sugerowałbym znaleźć w Kalendarzu Serbskiej Cerki, kiedy jest czczona pamięć św. Dobrosława i pokazać duchownemu jeszcze przed chrztem (właściwie jak najszybciej). Myślę, że można byłoby wydrukować żywot tego świętego (ten ze strony internetowej) i również pokazać tekst duchownemu.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej Kuźma