Czy grzechy rozgrzeszone przez kapłana zostają zapomniane przez Boga i nie będziemy z nich sadzeni? Abc

Mocno w to wierzymy. W przeciwnym razie rola Cerkwi i jej misja stawałaby pod wielkim znakiem zapytania. Cerkiew została ustanowiona przez Chrystusa aby człowiek osiągał w niej zbawienie. W to nie możemy wątpić.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, wiara