Czy PAKP jako cerkiew autokefaliczna sama wytwarza św. Miro? Czy jest przywożone z Moskwy lub Konstantynopola? Jan

Cerkiew prawosławna w Polsce otrzymuje św. Miro z Konstantynopola.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika