Jeżeli Diakon, który służył przez dłuższy czas (przyjmijmy np. 10 lat), przez okres swojej służby został nagrodzony protodiakoństwem, prawem noszenia kamiławki oraz podwójnego orarionu to czy w momencie nadania mu święceń kapłańskich te nagrody „przepadają”? Wiadmo, że orarion jest nagrodą typową dla Diakona, a jak sprawa wygląda w kwestii kamiławki? Pytanie drugie: Nieraz czyta się, że diakon zostaje wyświęcony na kapłana po krótkim czasie, a ostatnio w diecezji białostocko-gdańskiej diakon został wyświęcony po 18 latach niesienia posługi diakońskiej. Od czego to zależy? Arkadiusz

Posługa kapłańska jest nową formą służby bożej i nagrody, które były nadane w czasie pełnienia posługi diakońskiej (chodzi o kamiławkę) nie przechodzą automatycznie w czasie święceń na prezbitra. Niemniej jednak biskup może nagrodzić nowowyświęconego kamiławką. Nie ma reguły, która wskazywałaby jaki okres powinien upłynąć między święceniami diakońskimi i święceniami na kapłana. Czasem jest to kilka dni, najczęściej 1-3 lata, ale dość rzadko zdarzają się święcenia jak w opisywanym przypadku po 18 latach diakonatu. Diakoni, którzy zachowują długi staż zwykle cenieni są ze względu na swoje wartości wokalne i muzyczne. Niemniej jednak nie ma żadnej przeszkody, aby ubiegali się o święcenia kapłańskie.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałe