Czy w kościele prawosławnym jest możliwe unieważnienie sakramentu małżeństwa, czy tylko cofnięcie błogosławieństwa? Jeśli możliwe jest unieważnienie, to jakie kroki należy poczynić i jak długo to trwa? Monika

W Kościele prawosławnym istnieje procedura administracyjna, która określana jest „zdjęciem błogosławieństwa z małżeństwa”. Nie jest to unieważnienie małżeństwa, lecz forma pozwalająca na zawarcie tzw. drugiego małżeństwa. Aby rozpocząć proces zdjęcia błogosławieństwa z małżeństwa należy zgłosić sprawę i napisać odpowiednie pismo do proboszcza parafii do której obecnie należy osoba zainteresowana.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzina