Chciałabym żeby matka chrzestną mojego dziecka była siostra, która jest wyznania katolickiego i ma slub tylko cywilny. Czy w Cerkwi prawosławnej może chrzcić dziecko osoba po ślubie cywilnym? Aneta

Problem braku ślubu kościelnego jest oczywiście pewną przeszkodą, natomiast główny problem widziałbym gdzie indziej. Chodzi o to, że przyjęta zasada w naszej Cerkwi polega na tym, aby dla chrzczonej dziewczynki była prawosławna matka chrzestna (ojciec chrzestny może być innego wyznania), natomiast jeśli chrzczony jest chłopczyk, wymaga się, aby ojciec chrzestny był wyznania prawosławnego (matka chrzestna może być innego wyznania). Zwróćcie uwagę, czy w waszym przypadku ta zasada jest zachowana?

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzina