Jestem wyznania mariawickiego(kościół starokatolicki mariawitów). Czy musiałbym ponownie przyjmować chrzest w cerkwi, gdybym zdecydował się przyjąć prawosławie? Michał

Osoba, która została ochrzczona w Kościele mariawitów zostałaby przyjęta do Kościoła prawosławnego najprawdopodobniej poprzez bierzmowanie . Być może w niektórych środowiskach prawosławnych nakłaniano by do ponownego chrztu. Jednak ogólnie obowiązuje zasada o uznawalności chrztu.

Kategorie: konwersja, ks. Andrzej Kuźma