Witam, który święty jest patronem dla Mirosława?

Wydaje się, że Mirosław tak jak Sławomir nie mają odpowiedników wśród świętych. W niektórych przypadkach uważa się, że patronem dla Mirosława jest św. Miron. Jednak są to raczej dwa różne imiona. Borykając się z problemem braku świętych o tych imionach, mając jednak na uwadze powszechność występowania tych imion, Sobór naszej Cerkwi określił, że dniem imienin dla Mirosława, Sławomira, Radosława i Jarosława będzie 26 lutego (nowy styl 11 marca).

Kategorie: imiona, ks. Andrzej Kuźma