Jestem katolikiem po rozwodzie cywilnym – ślubu kościelnego nie brałem. Moja narzeczona jest wyznania prawosławnego (panna) i chcielibyśmy wziąć ślub w cerkwi. Czy są jakieś przeszkody wynikające z tego, że kiedyś byłem w związku małżeńskim? Jakie warunki muszę/musimy spełnić aby doszło do zawarcia sakramentu małżeństwa w cerkwi? Krzysztof

Cywilny związek małżeński w Kościele prawosławnym nie jest traktowany, jako nie istniejący. Niemniej jednak fakt, że nie zawierał Pan ślubu kościelnego, znacznie ułatwia procedurę zmierzającą ku zawarciu małżeństwa w Cerkwi. Jeśli Pańska przyszła żona jest panną, to możecie bez problemu zawrzeć taki związek małżeński. W przypadku małżeństw mieszanych wymagana jest dyspensa od biskupa prawosławnego na zawarcie takiego małżeństwa. O treści i formie takiego pisma poinformuje was proboszcz z parafii Pańskiej przyszłej żony kiedy do niego udacie się.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzina