Czy można odbyć się ślub bez rodziców chrzestny? Julia

Nigdzie nie spotkałem się z tym, że nieobecność rodziców chrzestnych może być przeszkodą do zawarcia związku małżeńskiego. Obecność rodziców chrzestnych jest raczej związana ze zwyczajem, który u nas panuje, ale w żaden sposób nie stanowi wymogu kanonicznego.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika