Czy dziecko (2- letnie) z małżeństwa mieszanego ochrzczone w Kościele Katolickim może przystąpić do Eucharystii w Cerkwi Prawosławnej? Rafał

Przystępować do Eucharystii może tylko osoba prawosławna. Jeśli dziecko zostało ochrzczone w Kościele rzymskokatolickim to jest członkiem tego Kościoła. Ponadto dzieci należące do Kościoła rzymskokatolickiego przystępują do Komunii (Eucharystii) w późniejszym wieku.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzina