Слава Иисусу Христу! Mój narzeczony jest katolikiem, spodziewamy się dziecka. Chcemy wziąć ślub i ochrzcić dziecko w cerkwi. Czy możemy to zrobić jednocześnie?

Sława na wieki ! Myślę, że jednocześnie wziąć ślub i ochrzcić dziecko jest nieco trudno. Należałoby zachować pewien odstęp czasu. Porządek nakazywałby aby najpierw zawrzeć związek małżeński, i to trzeba byłoby zrobić jak najwcześniej. Związki małżeńskie mieszane prawosławno- katolickie nie są rzadkością w naszym kraju i naszym regionie. Jeśli zamierzacie zawrzeć związek małżeński w Cerkwi, należałoby pójść do proboszcza i przedstawić mu całą sytuację. Proboszcz (lub duchowny wyznaczony przez niego) powie dokładnie co należy czynić w przypadku kiedy druga strona jest innego wyznania. Potem zaś, kiedy Pan Bóg obdarzy maleństwem, poprosić o ochrzczenie dziecka. Niech Bóg wspomaga i prowadzi.

Ks. Andrzej Kuźma

Kategorie: Bóg, ks. Andrzej Kuźma