Czy każda osoba duchowa ma przyzwolenie na chodzenie po kolędzie? Wiem, że batiuszka takowe przyzwolenie ma. Nie wiem jednak czy po kolędzie może chodzić diakon lub Władyka? Hawryił

Chodzić po kolędzie może osoba, która ma prawo sprawowania czynności liturgicznych. Czyli może to być biskup lub prezbiter (batiuszka). Diakon nie może sprawować samodzielnie czynności liturgicznych, lecz jest bardzo ważnym pomocnikiem. Chodzić (samodzielnie) po kolędzie nie może.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika