Czy rozwód w cerkwi jest postrzegany jako grzech? Ojciec rodziby jest alkoholikiem i stosuje przemoc fizyczną i psychicznā. Jak powinna postąpić żona i matka dzieci? Ojciec nie przejawia żadnej skruchy i nie widzi nic złego w swoim postępowaniu. Za wszystko wini swoją żonę. Alina

Rozwód w rozumieniu Cerkwi jest oczywiście rzeczą niedobrą, ale sam rozwód nie jest kwalifikowany jako grzech. Osoba, która jest rozwiedziona nie jest pozbawiona prawa przystępowania do Eucharystii. Chyba, że właśnie ta osoba przyczyniła się do rozpadu związku małżeńskiego poprzez zdradę, znęcanie się nad rodziną, nadużywaniem alkoholu i in. Te czyny mogą prowadzić do rozpadu małżeństwa i to one są kwalifikowane jako grzech. Osoba, która nazwijmy to – jest poszkodowana, nie popełnia grzechu. Chyba, że ta osoba, po rozpadzie małżeństwa wstąpi w związek konkubinatu, wówczas naruszony zostaje porządek duchowy.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzina