Czy jest gdzieś dokaldnie określone do kiedy trzeba ochrzcić dziecko? Czy imię Krystian jest w spisie imion prawosławnych, jak będzie się nazywał jego patron? Kasia

Nie ma jednoznacznie określonych reguł wskazujących w jakim wieku powinno być ochrzczone dziecko. Św. Cyprian z Kartaginy wskazywał, że dziecko może być ochrzczone na 2 lub 3 dzień po narodzeniu. Św. Grzegorz z Nazjanzu mówił o okresie 4 lat. Jeśli występuje zagrożenie życia, to ochrzcić należałoby ja najszybciej. W naszej praktyce najczęściej chrzci się dzieci od miesiąca po narodzeniu do pół roku. W innych Cerkwiach lokalnych ta praktyka jest nieco inna. W naszym spisie imion jest Kriskient, nie jest to imię tożsame z Krystianem, ale w naszej praktyce nadajemy to imię na chrzcie, natomiast w życiu codziennym, chłopak jest nazywany Krystianem.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej Kuźma, liturgikaChcielibyśmy z małżonką na Chrzcie Świętym córeczce nadać imię Zofia. Myślimy aby córka otrzymała imię po Świętej Zofii Słuckiej /Prawiednaja Sofija, kniażna Słuckaja/. Proszę nam podpowiedzieć, czy to dobry wybór. Święta Zofia jest szczególnie czczona na terenie Białorusi i także szerzej w całej Rosyjskiej Cerkwii Prawosławnej. Jakie jest miejsce Świętej w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym? Obecnie mieszkamy w centralnej Polsce, ale moi przodkowie w 1-szej połowie XIX wieku mieszkali na terenie dzisiejszej Białorusi. To jeden z powodów naszego wyboru. Anonim

Jest to bardzo dobry wybór. Św. Zofia Słucka, wchodzi w skład świętych białoruskich, czczonych na Rusi i Litwie (historycznej). W naszej Cerkwi jest jak najbardziej czczona, ale kult jej nie rozwinął się znacząco, tak jak zresztą wielu innych świętych.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej KuźmaCzy w cerkwi mozna ochrzcić chłopca imieniem Milan, czy jest taki święty prawosławny? Krystyna

To imię jest bardzo popularne w Serbii, ale w naszym kalendarzu nie występuje. Występują natomiast inne podobnie brzmiące imiona np. Milij (pol. Miljusz), które można nadać na chrzcie.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej KuźmaChciałabym nazwać córkę Lija. Czy podczas chrztu można wybrać imie Lilia badz lidia? Mam już córkę która nosi imię liliana a w cerkwi jest Lija. Nie chciałabym aby obie w cerkwi były lije. Marta

Trochę skomplikowanie wygląda ta sprawa z nadawaniem imion. Najlepiej jest nadawać na chrzcie takie imię, które potem będzie używane w życiu codziennym. W spisie imion prawosławnych występują takie imiona jak: Lija, Liwija, Lidia.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej KuźmaZupełnie nie wiem jak ochrzcić córkę, która ma na Imię Aurelia. Proszę o sugestie jak nazywane w cerkwi są dziewczynki o takim imieniu. Aurelia

Rzeczywiście w spisie imion prawosławnych nie ma Aurelii. Imię to jest pochodzenia łacińskiego i oznacza „złota” „złoty” lub też „wspaniały”. W spisie imion prawosławnych istnieje imię Złata (Złota). Wyjściem z sytuacji byłoby, wydaje mi się nadanie na chrzcie imienia właśnie Złata i nazywaniem jej w codziennym życiu Aurelią.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej KuźmaProszę o podanie miejsca kultu Św. Józefa w prawosławiu. Czy są jakieś sanktuaria jemu poświęcone? Dawid

Wydaje mi się, że w Polsce nie ma świątyń poświęconych św. Józefowi sprawiedliwemu. Jego pamięć jest obchodzona w dniu następującym niedługo po Bożym Narodzeniu (tj. 27 grudnia/9 stycznia), kiedy obchodzona jest również pamięć Króla Dawida i Jakuba brata Pańskiego. Św. Józef nazywany jest w j. cerkiewnosłowiańskim „obrucznikom”, tj. tym, który był zaręczony z Maryją. Wydaje się, że w Patriarchacie Antiocheńskim występuje szereg świątyń jemu poświęconych. Z pewnością św. Józef cieszy się większą popularnością w Kościele rzymskokatolickim niż prawosławnym.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej KuźmaCzy można można nadać na chrzcie imię Rozumnik (Разумник) i na cześć jakiego świętego będzie obchodził imieniny. Filip

Imię to występuje w spisie imion prawosławnych. Chodzi o rzymskiego męczennika z III w. (w wersji łacińskiej imię brzmi Senezjusz). Jego pamięć jest obchodzona 12 grudnia, co według Nowego kalendarz stanowi 25 grudnia.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej KuźmaJesteśmy tydzień po porodzie syna. Przed porodem ani po nie mogliśmy podjąć decyzji odnośnie imienia. Wybraliśmy imię Lubomir które oznacza „umiłował pokój”, jednakże imię to nie zostało zaakceptowane przez rodzinę ze względu na to, że nie jest imieniem św. Pod wpływem rodziny zmieniliśmy imię na Gabriel Lubomir, ale niestety (pomimo że podoba nam się imię) nie jesteśmy z tym wyborem pogodzeni. Czy można by było ochrzcić dziecko Gabriel a w życiu codziennym używać Lubomir? Małgorzata

Takie rozwiązanie mogłoby być, chociaż nie jest do końca ono przekonywującym. Imię Lubomir jest można powiedzieć tłumaczeniem greckiego imienia Ireneusz. Może warto byłoby pomyśleć o nadaniu na chrzcie tego właśnie imienia i nazywaniem w codziennym życiu słowiańskim odpowiednikiem – Lubomir.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej KuźmaCzy można ochrzcić syna imieniem Bogdan (Bohdan)? Jest to dość popularne imię występujące w Polsce, na Ukrainie czy też w Rumunii. W źródłach rosyjskich znalazłem jakieś ukierunkowania, że odpowiednikiem greckim jest Teodor bądź też Teodot? Jak to wygląda naprawdę? Czy istniał jakiś święty o imieniu Bogdan w obszarze słowiańskim bądź rumuńskim, którego czci Cerkiew? Czy kapłan ochrzci dziecko z imieniem Bogdan, czy nada któreś z powyżej wspomnianych? Zenon

Wcześniejsza odpowiedź na to pytanie zawierała pewne błędy. Dziękuję za wrażliwość i życzliwe korekty. Imię Bogdan występuje w spisie imion prawosławnych, które wydała nasza Cerkiew. Natomiast dzień pamięci obchodzony jest w dniu 4 marca to jest w dniu św. Teodata. W tym wypadku imię Bogdan jest słowiańską wersją imienia Teodat. Wydaje mi się jednak, że nie we wszystkich kalendarzach ten święty występuje.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej KuźmaMam pytanie odnośnie obchodzenia imienin, jeśli osoba świecka chce obchodzić imieniny to szuka sobie patrona jakiego chce czy ten który jest bliżej daty urodzin. Czy osoby duchowne (mnisi ogółem czyli razem z biskupami) wybierają sami patrona czy tak jak na postrzyżynach np. małej schimy biskup wybiera imię dla mnicha i wtedy obchodzi imieniny jako przykład podam bp.Pawła obchodzi imieniny teraz czyli 12lipca na śww.Piotra i Pawła a na postrzyżynach w kaplicy św.arch.Michala w Warszawie metropolita udzielając święceń małej schimy nadał imię w część sw. Pawła Szwajko więc mam pytanie jak to więc jest Jakub

Mnisi lub mniszki w czasie tzw. postrygu otrzymują imię, te które nadaje im osoba dokonująca postrygu. Najczęściej jest to biskup. I to właśnie biskup wybiera i nadaje nowe imię dla tej osoby. Przy wyborze imienia może sugerować się biskup różnymi, tylko jemu wiadomymi czynnikami.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej Kuźma, liturgikaStrona 2 z 1612345...10...Ostatnia »