Wczoraj byłem świadkiem Chrztu osoby dorosłej w naszej Cerkwi, co zdziwiło mnie troszkę to że po sakramencie Chrztu i Miropomazania nastąpiło Pokajanie. Czy jest to zgodne z naszą tradycją jakoże w Wieruju wyznajemy „jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów” dlaczego zatem ta spowiedź skoro wg. Doktryny osoba znajdowała się bez grzechu po odrodzeniu w wodzie Chrztu Świętego? Tomasz

Rzeczywiście jest to dziwne i nie dające się uzasadnić postępowanie. Chrzest jest dokonywany na opuszczenie grzechów, natomiast pokajanie odnosi się wobec grzechów, które zostały popełnione po chrzcie.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałeCzy można odbyć się ślub bez rodziców chrzestny? Julia

Nigdzie nie spotkałem się z tym, że nieobecność rodziców chrzestnych może być przeszkodą do zawarcia związku małżeńskiego. Obecność rodziców chrzestnych jest raczej związana ze zwyczajem, który u nas panuje, ale w żaden sposób nie stanowi wymogu kanonicznego.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCzy podczas chrztu dziecka, chrzest może odbyć się przez polanie dziecka, czy musi być przez zanurzenie? Anna

W naszej Cerkwi praktykowane są dwa sposoby chrztu przez polanie i przez zanurzenie (jeśli istnieją warunki, aby dokonać chrztu przez zanurzenie). Właściwym sposobem dokonywania chrztu w prawosławiu jest chrzest przez zanurzenie. Od kilkunastu lat w naszych parafiach zaczęto właśnie stwarzać warunki aby chrzty odbywały się w ten sposób. Dość często jednak pozostawia się wybór rodzinie w sposobie dokonania chrztu. Zachęcam do chrztu przez zanurzenie.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCzy mój mąż i moja córka mogą zostać rodzicami chrzestnymi? Joanna

Wydaj mi się, że taka sytuacja może mieć miejsce (rozumiem, że chodzi o chrzest dziecka nie z waszego małżeństwa). Sugerowałbym porozmawiać też z proboszczem, gdzie będzie odbywał się sakrament chrztu.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaZmarła moja koleżanka z liceum, która należała do kościoła prawosławnego. Jutro wybieram się na modlitwę, gdyż nie mogę uczestniczyć w pogrzebie. Czy mozna kupić wiązankę kwiatów od kolegów z liceum i czy jest tam zwyczaj składanie ofiary na mszę w intencji zmarłej? Urszula

Podejrzewam, że moja odpowiedź przychodzi zbyt późno. Po pierwsze proszę przyjąć wyrazy współczucia i niech dobry Bóg przyjmie jej duszę. Jak najbardziej wianek czy wiązanka kwiatów może być ofiarowana od kolegów. Są również nabożeństwa odprawiane w intencji zmarłej, może również mieć miejsce ofiara w intencji zmarłej. Wygląda to trochę inaczej niż w Kościele rzymskokatolickim, ale sugerowałbym porozmawiać z duchownym prawosławnym, który celebrował nabożeństwo żałobne.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiaraChciałabym zapytać, co powinna zrobić kobieta w przypadku poronienia? W przypadku urodzenia dziecka, 40 dni po urodzeniu dziecka kobieta przychodzi wraz z dzieckiem „do wwodu”. Jaka jest praktyka w sytuacji, kiedy kobieta poroni? Anna

Jeśli kobieta poroni, również przychodzi do świątyni, aby zostały przeczytane modlitwy. Są one jednak znacznie krótsze ze względu na brak dziecka.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzina, wiaraCzy dziecko (2- letnie) z małżeństwa mieszanego ochrzczone w Kościele Katolickim może przystąpić do Eucharystii w Cerkwi Prawosławnej? Rafał

Przystępować do Eucharystii może tylko osoba prawosławna. Jeśli dziecko zostało ochrzczone w Kościele rzymskokatolickim to jest członkiem tego Kościoła. Ponadto dzieci należące do Kościoła rzymskokatolickiego przystępują do Komunii (Eucharystii) w późniejszym wieku.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaJak rozwiązać sytuację kiedy jestem w trakcie brania antybiotyków. I muszę wziąć jeden rano w trakcie posiłku, a chciałabym przystąpić do spowiedzi? Anita

Rozumiem, że chodzi o to, iż po spowiedzi chce Pani przystąpić do Eucharystii? Przed spowiedzią nie wymaga się aby osoba była na czczo, wymaga się tego przed Eucharystią. W zasadzie potrzeba przyjmowania leków nie stanowi większego problemu w przyjęciu Eucharystii. Sugerowałbym powiedzieć duchownemu po spowiedzi o tym, że brała Pani niezbędne leki.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, życie duchoweJestem prawosławna, mój narzeczony katolikiem. Toczą się miedzy nami dyskusje w którym kościele wziąć ślub i w której wierze wychować dzieci. W związku z tym byłabym bardzo wdzięczna za udzielenie odpowiedzi na moje pytania. 1) Czy podczas ślubu w Cerkwi Prawosławnej tak samo jak i w KRK należy złożyć oświadczenie, że dzieci z małżeństwa zostaną ochrzczone i wychowane w wierze prawosławnej? 2) Czy projekt dokumentu Komisji Teologicznej Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego zmieniający tekst oświadczenia narzeczonych: „Oświadczam, że będę trwał/trwała w mojej wierze i uznaję prawo mojego małżonka/mojej małżonki do trwania we własnej wierze. Przyrzekam uczynić, co będzie w mojej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w wierze mojego Kościoła, biorąc pod uwagę, że mój małżonek/moja małżonka ma to samo prawo i obowiązek w swoim Kościele. Dlatego będę poszukiwać zgody z moim małżonkiem/małżonką w podejmowaniu wyborów dla dobra naszej wspólnoty i życia duchowego naszych dzieci.” został pozytywnie rozpatrzony? 3) Jaka jest rola Baciuszki/ księdza katolickiego na ślubie w kościele inego wyznania? Czy ogranicza się jedynie do błogosławieństwa nowożeńców? Justyna

Postaram się odpowiedzieć w kolejności jak były stawiane pytania:
1. Jeśli zdecydujecie się zawrzeć małżeństwo w Kościele prawosławnym, wymagana jest deklaracja was obojga o ochrzczeniu i wychowaniu dzieci w prawosławiu. Nie jest to oddzielny dokument, który podpisujecie, lecz prośba strony prawosławnej ( tj. Pani w tym przypadku) o udzielenie dyspensy przez biskupa (prawosławnego) na zawarcie związku wyznaniowo mieszanego. W tej prośbie (podaniu) zawieracie klauzulę mniej więcej o treści, którą wskazałem wyżej.
2. Dokument „Małżeństwo chrześcijan osób o różnej przynależności wyznaniowej” pozostaje dalej w formie projektu i konsultacji między Kościołami. Na tym etapie mogę tylko tyle powiedzieć.
3. Wydaje mi się, że zarówno w Kościele rzymskokatolickim jak i prawosławnym nie przewiduje się żadnych działań liturgicznych duchownego z innego Kościoła.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaw czerwcu borę ślub (mieszany) jestem prawosławna zaś mój narzeczony jest wyznania rzymskokatolickiego. Pobieramy się w cerkwi. Ksiądz nie chce wydać narzeczonemu dyspensy bez uczestnictwa w 10-ciu spotkaniach kursu małżeńskiego wraz z odrabianiem prac domowych i kurs trwa 30 godzin kosztuje 300 zł oraz z wizytami w poradni przedmałżeńskimi. W cerkwi mamy wszystkie formalności załatwione akt chrztu, bierzmowania oraz mój akt chrztu.Co możemy zrobić w tej sytuacji. Karolina

Dla zawarcia małżeństwa w Cerkwi prawosławnej nie jest wymagana dyspensa od duchownego z Kościoła rzymskokatolickiego. Wymagane jest świadectwo chrztu, które jeśli dobrze rozumiem zostało już dostarczone. Dokumenty już raczej zostały skompletowane. Jeśli czegoś brakuje duchowny prawosławny z pewnością Was poinformuje.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaStrona 32 z 48« Pierwsza...1020...3031323334...40...Ostatnia »