Czy mogę poprosić siostrę by była chrzestną mojego dziecka, jeśli ja jestem chrzestną jej syna? Kasia

Tak.

Kategorie: liturgika, RedakcjaDlaczego kiedy Biskup służy Liturgię idzie po niego na plebanie cała procesja? Co to symbolizuje? Anonim

W opisywanym zdarzeniu nie ma raczej symboliki. Biskup, który sprawuje św. Liturgię może nakładać swoje szaty liturgiczne w części ołtarzowej świątyni, na środku świątyni bądź jak w opisywany przypadku na plebani. Kiedy nakłada szaty poza świątynią (na plebani) wówczas wchodzi do cerkwi wraz z procesją. Taka forma nadaje zdarzeniu (jest to np. święto parafialne) charakter bardziej uroczysty i świąteczny. W starożytności w Konstantynopolu biskup był prowadzony w uroczystej procesji przez miasto i zatrzymując się w wyznaczonych miejscach śpiewano odpowiednie Psalmy.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCzy na terenie Polski istnieją cerkwie innej jurysdykcji niż PAKP? Michał

Nie.

Kategorie: liturgika, RedakcjaCzy bliźniaki mogą mieć wspólnych/ jednych chrzestnych? Anna

Tak.

Kategorie: liturgika, RedakcjaDlaczego w tekstach liturgicznych święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego zwracamy się do Krzyża jak do osoby? Przykłady: „Radujsia żywonosnyj krestie…”, „Krestie Chrystow, […] pomiłuj nas”. Jak krzyż ma się radować? Jak krzyż ma się nad nami zmiłować? Czy krzyż wobec tego jest uosobieniem samego Boga? Czy istnieje inne logiczne wytłumaczenie takiej formy zwracania się do krzyża w tekstach święta? Daniel

Uwagi zawarte w pytaniu są słuszne, ale taż teksty, które występują w naszej liturgice w kontekście wychwalania Krzyża są prawidłowe. Nie tylko w tekstach na święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego zwracamy się w ten sposób do Krzyża, ale też w szeregu modlitw, w których przyzywa się siłę i moc tego Znaku. Krzyż będąc narzędziem zbrodni, poprzez śmierć i zmartwychwstanie Zbawiciela stał się narzędziem zbawienia. W ten sposób staje się on znakiem zbawienia i w nim jest zawarta moc i siła Boża. Ta moc i siła zawarta w Krzyżu jest postrachem wobec wszelkich sił nieczystych. Wróg człowieka, diabeł boi się mocy Krzyża ze względu na jego odziaływanie. Dlatego zwracamy się do Krzyża w sposób osobowy i z jednej strony uciekamy się do tego znaku aby nas ochraniał, z drugiej zaś wychwalamy jego moc i siłę.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaSkąd wzięła się tradycja publicznego przebierania biskupa w szaty liturgiczne na początku św. Liturgii i jaki ma ona wymiar symboliczny? Przypomina to trochę czyn postrzyżyn mniszych, kiedy to nowicjusz wprowadzany jest do świątyni w samej koszuli; Z drugiej strony, duchowni niższych stopni zawsze przebierają się w ryznicy za wyjątkiem diakona krzyżującego orarion po zakończeniu kanonu eucharystycznego. Katarzyna

Zwyczaj nakładani szat liturgicznych przez biskupa na środku świątyni lub na tronie jest starym zwyczajem. Wydaje się, że dotyczył on ważniejszych biskupów (patriarchów) i miał miejsce w przypadku szczególnych świąt. Biskup kiedyś, taj jak i dziś składa Bezkrwawą Ofiarę na Ołtarzu (Eucharystię) i wchodzi do części ołtarzowej wraz z Małym wejściem. Wówczas już powinien być ubrany we wszystkie szaty liturgiczne. Obecnie zwyczaj nakładania szat przez biskupa na środku cerkwi lub na tronie bardziej jest praktykowany w tradycji rosyjskiej, mniej w grackiej i czy rumuńskiej. Zwyczaj ubierania biskupa i obrzędu postrzyżyn mniszych posiadają raczej odmienną genezę i symbolikę.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCzy możliwe jest nadanie dziecku na chrzcie dwóch imion? Niedługo przyjdzie na świat nasz synek i chcielibyśmy z żoną aby nosił imiona Eliasz Rafał. Czy w takim przypadku patronami dziecka byliby obaj święci? Michał

W tradycji prawosławnej na chrzcie nadawane jest jedno imię dla dziecka. Wtedy też określa się, kto jest niebiańskim patronem młodzieńca. Nadawanie drugiego imienia nie ma charakteru sakramentalnego, jest bardziej wydarzeniem symbolicznym i emocjonalnym.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej Kuźma, liturgikaJak wygląda sytuacja z przyznawaniem nagród dla duchownych? W mojej rodzimej parafii zaobserwowałem sytuację, chodzi o nagrody za święcenia kapłańskie. Dlaczego kapłan z krótszym stażem, został dużo wcześniej nagrodzony prawem do noszenia krzyża z ozdobami? Drugi kapłan z dłuższym stażem został nagrodzony dopiero kilka lat później. Myślę, że w miarę dobrze to przedstawiłem. Arkadiusz

Staż w pełnieniu posługi kapłańskiej w kontekście przyznawania nagród cerkiewnych jest bardzo ważnym, nie jest to jednak czynnik determinujący. Najważniejsza pozostaje aktywność i gorliwość duchownego w wypełnianiu swoich zadań. Dlatego też zdarzają się sytuacje kiedy duchowny z krótszym stażem jest nagradzany przed tym, który ma dłuższy staż. Czasem też pełnione stanowisko dale więcej możliwości wykazania się w służbie cerkiewnej.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałeDwa lata temu wzięłam ślub w cerkwi – mąż wierzący katolik. Obydwoje podpisaliśmy dokumenty o chrzcie dziecka w cerkwi. W sierpniu urodziłam dziecko, mąż che je ochrzcić w kościele i twierdzi, że moja zgoda nie jest na to wymagana, ksiądz nie wymaga zgody matki. Czy ma do tego prawo? Czy ja również bez jego zgody ( z podpisanymi przez niego deklaracjami przed ślubem Odnośnie chrztu) mogę ochrzcić dziecko w cerkwi? Ja nie zgadzam się na kościół a on na cerkiew. Karolina

Z pewnością jest to wasz wielki problem, który trzeba jakoś rozwiązać. Nie ma formalnego wymogu aby na chrzest dziecka w Cerkwi wyrażał zgodę rodzic, który nie jest prawosławnym. Jeśli jednak przed ślubem była deklaracja strony rzymskokatolickiej dotycząca zgody na chrzest dziecka lub dzieci, które pojawią się z tego związku w Kościele prawosławnym to właściwym byłoby wypełnienie tej deklaracji.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzina, życie duchoweObraz Pana Boga w prawosławiu. Niedawno widziałem jakąś konferencję z udziałem jednego z polskich biskupów prawosławnych. Powiedział on, że tak naprawdę Pan Bóg ani się nie gniewa ani nie raduje, jest bezzmienny. Bo gdyby było inaczej to wskazywałoby to na zmienność nastrojów a coś takiego nie jest możliwe w przypadku Pana Boga. Biskup zasugerował (przynajmniej tak to zrozumiałem), że np. Jan Chryzoston celowo posługiwał się bardziej jurydycznym obrazem Pana Boga tylko po to, aby wywrzeć odpowiedni wpływ na wiernych w tym na dwór cesarski. Bardzo proszę o informację jak ogólnie teologia prawosławna „definiuje” obraz Boga? Pewnie na wiele sposobów, ale jest pewnie jakiś główny trend? Może jakaś literatura zawierająca w jakimś streszczeniu główne nurty? Konstanty

Mówiąc o cechach Boga z pewnością należy mówić o niezmienności Boga, ale czy w takim wypadku należy Go pozbawiać pewnych cech, które są charakterystyczne dla Twórcy, takie jak: dobroć, miłość, sprawiedliwość, miłosierdzie? W Piśmie Świętym znajdziemy też szereg miejsc gdzie mowa jest o gniewie Bożym, lub o zmiłowaniu Bożym. Najważniejszą cechą Boga jest chyba miłość i to właśnie na miłość wskazałbym jako tę cechę, która w literaturze patrystycznej dominuje i prawosławie przydaje dla tej cechy najwięcej uwagi. Z literatury zaproponowałbym np. książkę Włodzimierz Łosskiego „Teologia mistyczna Kościoła wschodniego”

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiaraStrona 3 z 4612345...102030...Ostatnia »