Czy obowiązkiem jest branie ślubu w cerkwi parafialnej do której należy przyszła panna młoda? Czy można wziąć ślub w każdej innej wybranej przez siebie cerkwi? Ina

Nie ma obowiązku aby ślub odbywał się w parafii do której należy panna młoda. Może to być również parafia pana młodego. Aby jednak to była jeszcze inna parafia musi zaistnieć ku temu przyczyna. Np. czasowe miejsce zamieszkania lub inne czynniki. Natomiast nie jest raczej praktykowane sprawowanie sakramentów w dowolnie (i bez wyraźniej przyczyny) wybranej innej parafii.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaRazem z narzeczonym pragniemy się pobrać. On jest prawosławny ja jestem katoliczką. Uzgodniliśmy, że ślub będzie w moim kościele parafialnym (katolickim). Złożyliśmy wszystkie dokumenty, ale wczoraj się doeiedzieliśmy, że podczas ceremonii będzie pominięta Msza Święta, bo narzeczony nie może przyjąć komunii w żadnym innym miejscu poza cerkwią. Chcielibyśmy się dowiedzieć czy musimy rezygnować z formy kanonicznej ślubu, czy jednak kościół prawosławny dopuszcza taką możliwość. Joanna

Wszystkie śluby mieszane wyznaniowo (katolicko-prawosławne), które zawierane są w Kościele rzymskokatolickim, przy zachowaniu przez stronę prawosławną swojego wyznania odbywają się bez komunii dla strony prawosławnej. Nie słyszałem, aby takie działanie było określane jako pozbawione „formy kanonicznej”. Osoba wyznania prawosławnego może przystępować do komunii wyłącznie w Kościele prawosławnym. Taka sama zasada panuje w Kościele rzymskokatolickim , ale nie jest chyba do końca przestrzegana.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaJeżeli planuje zawrzeć związek małżeński, lecz tylko cywilny to czy mogę ochrzcić dziecko w cerkwi ? Dodam ze jestem prawosławna a chłopak katolicki. Marta

Nie ma problemu z chrztem dziecka w Cerkwi jeśli rodzice nie zawarli ślubu religijnego. Pomyślcie jednak nad takim ślubem.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaCzy godzi się odmawiać MOLEBIEŃ jeżeli się nie jest kapłanem podobnie tycz się się Kanonu Pokutnego i Kanonu do Bogordzicy w wielkimi utarpieniu. Tomasz

Molebień posiada strukturę i prządek wskazujący, że przy jego odprawianiu potrzebna jest osoba duchowna. Natomiast jeśli chodzi o Kanony, zarówno pokajanny jak też do Bogorodzicy (czy jakiś inny), bez żadnego problemu można je czytać indywidualnie w domu.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, życie duchoweBatiuszka z mojej parafii wydał bez żadnej zbędnej rozmowy akty chrztów dla moich kolegów czy koleżanek jak „uciekali” do kościoła katolickiego. Gdy ja, po prostu chcę wziąć ślub w innej parafii niż mieszkałam przez większość życia, batiuszka robi mi wielkie problemy: „albo weźmiesz w mojej parafii ślub, albo wcale” czy jeśli mnie ochrzcił to i musi udzielić ślubu? Czy to są zasady w naszej Cerkwi? Czy może po prostu jest tak zachłanny, że nie chce przepuścić zarobku koło nosa? W naszej parafii odbywają się max. 3 śluby w roku. Jestem zniesmaczona! Jekatierina

Sytuacja taka jest zupełnie nie zrozumiała. Nie wiem z czego ona wynika, ale rozumiem Pani zniesmaczenie. Można zwrócić się z zapytaniem do dziekana, czy takie zatrzymywanie metryki chrztu jest uzasadnione?

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaDlaczego kancelarie prawosławnych parafii odmawiają wydania metryki chrztu osobom zamierzającym zawrzeć związek małżeński z osobą nieprawosławną, gdy ślub odbędzie się w innym Kościele niż prawosławny. Sławomir

Dziękuję za sprecyzowanie. Pytanie jest już zupełnie jasne. Obserwując praktykę, która jest stosowana w parafiach przy wydawaniu Metryk chrztu w przypadku zawierania małżeństw z osobami innego wyznania wyróżniłbym dwa podejścia. W pierwszym przypadku, kiedy osoba przychodzi do parafii w której została ochrzczona i informuje duchownego, że zamierza wstąpić w związek małżeński i zmienić wyznanie. Wówczas w naturalny sposób u takiego duchownego włącza się instynktownie sprzeciw. Jedyną formą wyrażenia sprzeciwu jest odmowa wydania Metryki. Drugi przypadek zdarza się chyba częściej: związek małżeński jest zawierany w innym Kościele (najczęściej rzymskokatolickim), ale bez zmiany wyznania. W takich przypadkach duchowni reagują dwojako, uświadamiają osobę, aby trwała w wierze prawosławnej i wydają Akt chrztu lub też odmawiają wydania takiego Aktu. Myślę, że bardzo ważna w takich rozmowach jest postawa osoby, która ubiega się o Metrykę. Nieraz takie osoby po prostu żądają wydania dokumentu, duchownego zaś traktuje się jako „urzędnika”, który ma po postu wykonywać swoją funkcję. Stąd biorą się najczęściej nieporozumienia i jak Pan określił w poprzedniej wersji pytania „złośliwości”. Zagadnienie o którym mówimy jest bardzo ważnym. Małżeństwa mieszane dalej będą miały miejsce w naszej Cerki i rzeczywiści potrzebna jest pewna droga, która pozwalałaby na zredukowanie napięć powstających w takich sytuacjach.

Pytanie dotyczy odpowiedzi na poprzednie pytanie:

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCzy zapowiedzi są koniecznie? Czy można brać ślub bez odczytywania zapowiedzi? Nina

W naszej Cerkwi czytanie zapowiedzi jest starą praktyką wywodzącą się jeszcze z okresu, kiedy parafie pełniły rolę Urzędu Stanu Cywilnego i odczytanie zapowiedzi miało na celu sprawdzenie, czy któraś ze stron nie przebywa np. w zatajonym związku małżeńskim. W wielu lokalnych Cerkwiach prawosławnych zaprzestano odczytywania zapowiedzi, u nas ten zwyczaj pozostał, pomimo tego, że USC swoją drogą weryfikuje brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Uważam, że odczytywanie w cerkwi zapowiedzi jest prawidłową praktyka, dlatego, że weryfikacja przeszkód zawarcia związku małżeńskiego przez USC i przez Cerkiew może być rozbieżna. W waszym przypadku zapowiedzi również powinny być czytane w cerkwi, chyba, że istnieje pewien problem, który należałoby wyjaśnić proboszczowi parafii, gdzie będzie zawierany związek.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCzy kobiety w ciąży obowiązuje post eucharystyczny? Agata

Tak obowiązuje. Jeśli jednak kobieta będąca w stanie błogosławionym ma trudności z zachowaniem postu, tj. nie jedzeniem i nie piciem przed Eucharystią powinna porozmawiać z duchownym i ustalić sposób w jaki może podchodzić do Priczasia.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaChciałbym zapytać jaki jest cel niewydawania aktu (metryki) chrztu osobom zamierzającym zawrzeć związek małżeński w innym Kościele (najczęściej rzymskokatolickim). Zawsze intrygowało mnie czym spowodowana jest taka „złośliwość”, gdyż nie słyszałem by ktoś w wyniku takiego działania kancelarii parafialnej zmienił zdanie dotyczące kierunku ślubu, czy też dalej wyznania własnego, nie mówiąc o potomstwie, bo tu sprawa właściwie w większości małżeństw tzw. mieszanych jest przesądzona. Śmiem twierdzić także tych zawieranych w Cerkwi (znamy to chyba wszyscy: „Ślub w Cerkwi, dzieci w Kościele”). Czy metryka chrztu nie jest przypadkiem „własnością” ochrzczonego – jak dajmy na to dowód osobisty? Czy parafia nie jest jedynie depozytariuszem? Może bardziej właściwym byłoby znaczące zwiększenie wysiłków „edukacyjnych” by młodzi ludzie pragnący założyć rodziny nie twierdzili, że jest im wszystko jedno, „bo Bóg jest jeden”. Naszym problemem jest formacja – nie „papier” potwierdzający chrzest. Sławomir

Nie do końca rozumiem pytania i z tego względu moja odpowiedź może okazać się nie zupełnie właściwa. Metryka chrztu jest potrzebna nie tylko w przypadku zawierania małżeństw mieszanych, ale jest również potrzebna przy zawieraniu małżeństw, kiedy obydwie strony są wyznania prawosławnego. Metryka chrztu również jest potrzebna np. przy składaniu dokumentów i ubieganiu się o przyjęcie do Seminarium duchownego. Metryka chrztu w żaden sposób nie jest dokumentem stwierdzającym naszą duchowość czy świadomość religijną, lecz formalnym dokumentem świadczącym o naszym chrzcie. Jeśli brak jest dokumentów w parafii (np. spłonęła księga parafialna), wówczas rodzice chrzestni lub rodzice biologiczni mogą zaświadczyć, o tym, że dana osoba jest ochrzczona.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaKilka lat temu wzięłam w cerkwi ślub z mężczyzną wyznania prawosławnego, ja sama jestem chrześcijanką. Kilka kwestii sprawiło jednak, iż doszło do rozwodu. Ponieważ jestem jeszcze młodą osobą, od kilku lat mam nowego partnera, wspólnie wychowujemy syna i chcielibyśmy wziąć ślub w kościele. Jakie kroki mam poczynić, aby starać się o „zdjęcie błogosławieństwa” (bo chyba tak nazywa się rozwód cerkiewny). Bardzo proszę o pomoc i pokierowanie mnie w tej sprawie. Aleksandra

Jeśli osoba prawosławna ubiega się o zdjęcie błogosławieństwa z małżeństwa, powinna zwrócić się do tej parafii do której obecnie należy. Natomiast w Pani przypadku należałoby udać się do tej parafii, gdzie był zawierany związek małżeński i tam przedstawić swoją prośbę.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaStrona 28 z 48« Pierwsza...1020...2627282930...40...Ostatnia »